KMO-portefeuille

Ragnarok Start BV is erkend als dienstverlener binnen de KMO Portefeuille voor de pijler “Opleiding”. De KMO Portefeuille is een subsidiemaatregel van de Vlaamse overheid. Hierdoor kunnen bedrijven die gevestigd zijn in Vlaanderen en die vallen onder de definitie van KMO gebruik maken van subsidies voor de betaling van de diensten geleverd door Ragnarok Start. De subsidies kunnen oplopen tot 30% van de totale projectsom.

Indien u wenst gebruik te maken van deze maatregel, gelieve dit te melden aan Ragnarok Start en tijdig de nodige stappen hiertoe te ondernemen via het portaal van de KMO Portefeuille. Dit kan via onderstaande link of door het stappenplan hieronder te volgen. 

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

Stappenplan voor het aanvragen van subsidies bij de KMO Portefeuille:

  • Na ondertekening van deze overeenkomst hebt u tot maximum 14 dagen na de start van de activiteiten van Het Doorbraaktraject om uw aanvraag in te dienen
  • Registreer uw onderneming als aanvrager via het portaal
  • Vul de subsidieaanvraag in via het portaal
  • Stort uw eigen bijdrage voor het project op de KMO Portefeuille rekening van Sodexo
    (U dient dus de volledige eigen bijdrage onmiddellijk te storten)
  • Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen stort de bijdrage van de overheid (subsidie) ook op deze rekening
  • Bij ontvangst van uw factuur gaat u naar uw rekening op het portaal van de KMO Portefeuille om het bedrag vrij te geven voor betaling
  • De verschuldigde BTW dient u rechtstreeks aan Ragnarok Start BV over te maken

Indien u meer wil weten, vindt u een uitgebreide gebruikershandleiding op het portaal van de KMO Portefeuille, of neemt u gerust contact op met uw contactpersoon bij Ragnarok Start.


KMO-portefeuille

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x