Support

Klik hier voor je in te schrijven voor Het Doorbraaktraject via de KMO-portefeuille met referentienummer DV.O241118!

Ragnarok Support is  gericht op de ondersteuning van startende en groeiende ondernemers. Het Doorbraaktraject werd ontwikkeld voor actieve ondernemers die ondanks hun ambitie en harde werk een duwtje in de rug nodig hebben. Ook voor pre-starters staat er een traject in de startblokken.

Het Doorbraaktraject

Het aantal starters in België blijft jaar na jaar gestaag groeien, maar het zogenaamde overlevingspercentage daalt. De ideeën zijn er wel, maar de concrete uitvoering blijkt voor veel starters een moeilijke horde te zijn. Deze starters kunnen terecht bij Ragnarok Start voor het Doorbraaktraject, een traject van één jaar waarin ondernemers zowel individueel als in groep begeleid worden bij de opstart en groei van hun bedrijf.

Het volgende traject gaat van start op 24 februari 2021 en wordt voorafgegaan door vier infosessies, die gratis toegankelijk zijn voor alle geïnteresseerden.

Praktisch


Voor ondernemers

Ragnarok Start wilt beginnende ondernemers een hart onder de riem steken en hen begeleiden doorheen hun groeitraject. Hiervoor zetten we in op zowel de ondernemer als de onderneming. Waar Hans zijn focus eerder legt op de ondernemer - hij richtte al Hotel Rangarok op, een co-working ruimte die frisse ideeën en constructieve feedback promoot -, houdt Wouter zich voornamelijk bezig met het optimaliseren van ondernemingen. Kleine en grote schaal gaan nu hand in hand om op elk niveau een gezonde, levensvatbare onderneming te onderhouden.


"Ik heb al een paar zaken gevolgd, maar het is de eerste keer dat ik voel dat er naast de onderneming ook sterk gefocust wordt op mij als ondernemer."  

- Anke Bongaerts, Market Over


Met ondernemers


Ragnarok Start werkt evenzeer voor als met ondernemers; wij voorzien de structuur, de invulling ervan gebeurt door u. Het doorbraaktraject biedt op jaarbasis een gezonde afwisseling tussen individuele en groepsactiviteiten. Zo worden 1-op-1 sessies en persoonlijke taken afgewisseld met groepssessies en bootcamps.

"Tijdens de eerste bootcamp ben ik mezelf heel vaak tegengekomen. Op die 5 dagen ben ik 5 jaar vooruit gesprongen." 

- Kevin Celis, Teeville


Tegen het einde van dit traject zal u voldoende kennis en inzichten verworven hebben om uw onderneming op de juiste koers te houden.


Het doorbraaktraject dat Ragnarok Start aanbiedt steunt op vijf principes:

  • Intensieve en langdurige opvolging: een oplossing bieden en dan met de noorderzon verdwijnen, dat is verleden tijd. We volgen uw traject nauwgezet op tot we van een succesvolle vooruitgang kunnen spreken.
  • Wendbaarheid en vooruitgang: het is steeds belangrijk om flexibel te zijn als het om het stellen van doelen en verwachtingen gaat. We helpen u navigeren door een wirwar aan keuzes, met vooruitgang steeds in het vizier.
  • Inspiratie, informatie én implementatie: het team van Ragnarok Start fungeert evenzeer als een klankbord; we bieden inzichten aan, bespreken uw ideeën en denken samen met u na over de praktische uitwerking ervan.
  • Groepsgebeuren én individuele begeleiding: persoonlijke begeleiding wordt aangevuld met groepssessies, die nieuwe perspectieven kunnen bieden op uw uitdagingen en een frisse dynamiek aanreiken om in bij te leren.
  • Oog voor bedrijf én persoon: zowel het bedrijf als de persoon aan het roer zijn van belang. Ragnarok Start gaat op zoek naar de kwaliteiten, pijnpunten en groeimogelijkheden, zowel individueel als op bedrijfsniveau.

"Als ondernemer doe je maar een ding: blijven gaan. Je gaat zo op in je onderneming en ziet daardoor het grotere plaatje niet meer. Het Doorbraaktraject gaf me net dat perspectief terug."

- Anke Bongaerts, Market Over

Support

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x